Đài Loan là một tên gọi mang tính chính trị được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và một số nước sử dụng để ám chỉ rằng Đài Loan chỉ là một tỉnh của chính thể này. Tỉnh này bao gồm hòn đảo Đài Loan và các đảo nhỏ xung quanh, cũng như Quần đảo Bành Hồ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Hoa Dân Quốc. Bởi vậy, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên thực tế không kiểm soát các lãnh thổ này và tên gọi này đơn thuần chỉ mang tính lý thuyết.
Vị thế chính trị Đài Loan khá phức tạp và khu vực này chưa từng nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Hòn đảo Đài Loan do Trung Hoa Dân Quốc bắt đầu kiểm soát từ năm 1945.

Hành chính

Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không công nhận các thay đổi về hành chính của Trung Hoa Dân Quốc sau năm 1949. Theo đó, việc Đài Bắc và Cao Hùng hay gần đây là Tân Bắc, Đài Trung, và Đài Nam trở thành thành phố trực thuộc trung ương không được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận, và tất cả các thành phố này đều được coi là thuộc về tỉnh Đài Loan. Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vẫn coi Đài Bắc là tỉnh lỵ của Đài Loan mặc dù Trung Hoa Dân Quốc đã chuyển tỉnh lỵ tỉnh Đài Loan do họ quản lý về thôn Trung Hưng, thành phố Nam Đầu. Các bản đồ do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa xuất bản sau năm 1949 đều thể hiện những ranh giới hành chính từ năm 1949 trở về trước.
Tỉnh Đài Loan được chia thành 16 huyện và 7 thành phố: Thành phố Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, Đài Nam, Cơ Long, Tân Trúc, Gia Nghĩa; Huyện Đài Bắc, Cao Hùng, Đài Trung, Đài Nam, Tân Trúc, Gia Nghĩa, Đào Viên, Miêu Lật, Chương Hóa, Vân Lâm, Bình Đông, Nghi Lan, Nam Đầu, Hoa Liên, Đài Đông, Bành Hồ.

Ngôn ngữ

Trung Hoa Dân Quốc sử dụng phương pháp Wade-Giles để phiên âm tên gọi, còn Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sử dụng Bính âm nên tên gọi của các đơn vị hành chính trong các thứ tiếng không nằm trong vùng ảnh hướng của văn hóa Hán có sự khác biệt, ví dụ Đài Bắc được THDQ phiên âm là Taipei còn CHNDTH phiên âm là Taibei.

Đại biểu

Tỉnh Đài Loan được bầu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các đại biểu này đến từ cộng đồng người nói tiếng Phúc Kiến có một số tổ tiên tại Đài Loan hiện đang sinh sống tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, các đại biểu đại diện cho tỉnh Đài Loan gần đây hầu hết đều sinh ra ở Trung Quốc đại lục.